Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ
 • MUA SẮM THẢ GA
   
  KHÔNG LO VỀ GIÁ

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0049

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 21

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0048

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 18

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0047

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 19

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0046

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 22

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0045

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 21

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0044

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 40

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0043

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 28

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0042

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 28

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0041

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 13

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

Chiếu Điều Hòa LATEX Cao Su Thế Hệ Mới CDH0040

650,000đ 1,300,000đ
Lượt xem: 25

Đột phá công nghệ mới với Chiếu điều hòa cao su non họa tiết mát lạnh êm ái, hàng chuẩn, đầy ấn tượng trong năm 2023 này🤩
Chiếu điều hòa Latex  cao su non có thể dùng cả 4 mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì êm ấm, đủ size 1m6, 1m8 và 2m2.
**Chất liệu: Cao su non tự nhiên mang đến cảm giác mềm mại, thoáng khí, mát lạnh. Trên cả tuyệt vời là cụm từ dành riêng cho chiếu điều hòa Latex mủ cao su non. 
    Chất liệu làm từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khỏe, thân thiện với da
**Tính cách nhiệt, chịu nhiệt lạnh và chịu nhiệt nóng ngoài trời tốt, không có hiện tượng co rút.

BỘ SƯU TẬP CHĂN (MỀN) TENCEL

COLLECTION NHẬP KHẨU CAO CẤP

KHÁCH SẠN & HOMESTAY (ĐẶT MAY THEO YÊU CẦU)

QUÁ TRÌNH TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU BETTYBEDDING

THIẾT KẾ MẪU

Thiết kế những sản phẩm bắt kịp với xu hướng.

SẢN XUẤT

Tập trung sản xuất cho ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất

KIỂM DUYỆT

Sản phẩm trước khi xuất xưởng phải qua quá trình kiểm tra chặt chẽ

BÁN HÀNG

Phục vụ quí khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất

SHOWROOM BETTYBEDDING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Anh, chị chọn sản phẩm và kích thước muốn mua trên website và tiến hành đặt hàng, sau đó sẽ có nhân viên liên hệ chốt đơn hàng. Với đơn hàng trong thành phố hồ chí minh sẽ giao hàng thu tiền, ngoài HCM thì vui lòng chuyển khoản trước  hoặc khi nhận hàng ( phí code ngoài HCM là 30.000 ) 


Betty Bedding chuyên sản xuất và phân phối các hệ thống lớn nhỏ đảm bảo chất lượng đến đường may mũi chỉ, cơ sở để bảo hành đổi trả nếu có lỗi do bên sản xuất trong vòng 7 ngày và bảo hành đường kim mũi chỉ trong vòng 1 tháng

Ga chống thấm có 4 loại cơ bản như sau:

 • Ga chống thấm làm từ sợi vải nylon tổng hợp: giá rẻ, dễ dàng tìm được ở ngoài chợ và các trang thương mại điện tử.
 • Ga chống thấm từ nylon dạng sợi dệt : Giá thành trung bình dễ tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng, màu sắc và mẫu mã đa dạng, nhiều họa tiết khác nhau.

 • Ga chống thấm làm từ Vải Cotton 100% : Mềm mại, thoáng mát do làm từ vải cotton, dễ vệ sinh, giặt được bằng máy giặt vô tư, tuổi thọ cao từ 3- 5 năm hoặc cao hơn nếu xài kỹ, sử dụng được cho mọi lứa tuổi, sử dụng tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhiều màu sắc và họa tiết, mẫu mã đa dạng.

 • Ga chống thấm từ Lụa và Lụa kết hợp vải Cotton Mềm mại, thoáng mát, cảm giác sang trọng, tuổi thọ cao từ 3- 5 năm hoặc cao hơn nếu xài kỹ.


Hàng sản phẩm chăn ga gối làm từ chất liệu tự nhiên thường có đặc tính mềm mịn và sợi dễ gãy, vì thế khi sử dụng bạn không nên giặt bằng nước tẩy, bột giặt có chất tẩy rửa mạnh và ngâm lâu với nước xả vải, không phơi dưới ánh nắng gay gắt, không là ủi với nhiệt độ cao và nên có túi giặt khi giặt máy để sản phẩm được bền hơn.

Kích cỡ giường đơn thông dụng hiện nay:

 • 1mx1.9m
 • 1.2mx1.9m
 • 1.2mx2m
 • 1.4mx2m

Từ những kích cỡ giường đó, nên các nhà sản xuất chăn ga gối đệm cũng cho ra đời những dòng sản phẩm có kích thước nhỏ để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

 • Nệm đơn: 1mx1.9m, 1.2mx1.9m, 1.2mx2m, 1.4mx2m. Có nhiều độ dày khác nhau: 5cm, 10cm, 15cm, 25cm,…
 • Ga giường đơn: 1mx1.9m, 1.2mx1.9m, 1.2mx2m, 1.4mx2m. Chọn ga giường có kích cỡ tương ứng với đệm để làm tăng giá trị thẩm mỹ cho căn phòng.
 • Chăn giường đơn: 1.6mx2m, 1.8x2m. Độ dày mỏng của chăn có thể điều chỉnh theo sở thích và thời tiết.
 • Cỡ gối nằm: 45×65 cm( cho người lớn), 35×50 cm, 20×45 cm, 10x45cm (dành cho phòng trẻ em)
 • Cỡ gối ôm: 60×80 cm (thông dụng nhất).
 • Cỡ gối tựa: 45x45cm.

Kích thước chăn ga nệm cho giường đôi

 • Nệm đôi: 1.6mx2m, 1.8mx2m, 2mx2.2m. Độ dày từ 25cm-55cm là độ dày lý tưởng giúp giường ngủ đẹp trông đẹp mắt hơn. Việc vệ sinh thay ga cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn.
 • Ga giường đôi: 1.6mx2m, 1.8mx2m, 2mx2.2m. Là kích cỡ thông dụng được sử dụng nhiều nhất nước ta nên luôn có sẵn nhiều thiết kế, mẫu mã đa dạng. Dễ kết hợp với mọi không gian phòng ngủ. Mang đến nhiều sự lựa chọn đáp ứng được nhiều yêu cầu của người dùng.
 • Chăn giường đôi: 1.8mx2m, 2mx2.2m. Chăn mỏng dùng cho mùa xuân thu, chăn dày dùng cho những ngày đông lạnh.
 • Cỡ gối nằm: 45×65 cm, 50×70 cm.
 • Cỡ gối ôm: 60×80 cm, 80×100 cm (cho giường lớn).
 • Cỡ gối tựa: 45x45cm, 50x50cm và 70x70cm.

Kích thước chăn ga gối nệm khách sạn

Tuỳ vào hạng phòng mà chủ doanh nghiệp quyết định chọn những kích cỡ giường phù hợp và chăn ga gối nệm sao cho vừa vặn, đẹp mắt nhất.

 • Chăn ga gối nệm giường đơn: 1.2mx1.9m, 1.4mx2m
 • Chăn ga gối nệm giường đôi: 1.6mx2m, 1.8m.2m. Đối với những hạng phòng cao cấp như: phòng tổng thông, phòng resort, phòng VIP,… sẽ dùng giường lớn hơn nên chăn ga gối nệm có thể dùng kích thước lớn 2mx2.2m.

BLOG

TENCEL - Chất Liệu Hoàn Hảo Cho Mùa Hè

Dịu mát, êm mềm như làn nước có lẽ là sự miêu tả đúng nhất về lụa sợi thực vật Tencel - chất liệu tu...

Những Bí Quyết Cần Biết Khi Mua Chiếu Điều Hoà Cao Su Non

Chiếu điều hòa thường sử dụng phổ biến vào mùa hè với khả năng làm mát vượt trội. Có nhiều loại chi...

Chăn Ga Gối Tencel & Cotton - Chất Liệu Vải Nào Tốt Hơn?

Vải Tencel và Cotton đều là những chất liệu tự nhiên được đánh giá cao về độ thoáng khí, độ bền và đ...

Ứng Dụng Của Vải Polyester Trong Cuộc Sống

Ngày nay, người tiêu dùng có xu hướng chuộng các chất liệu vải đến từ thiên nhiên như cotton, tencel...

Top Nhưng Sài Lầm Khi Dùng Nước Xả Vải Của Chị Em Phụ Nữ Hay Mắc Phải

Nước xả vải và bột giặt là hai thứ không thể thiếu giúp quá trình giặt giũ chăn ga gối của các...

Tổng Hợp Các Kiến Thức Về Chất Liệu Vải Cotton

Trong ngành thời trang hiện nay, chất liệu vải làm nên sản phẩm quyết định 70% giá trị của sản phẩm...

Tips Bảo Quản Sử Dụng Chăn Ga Gối Bền Đẹp, Kéo Dài Tuổi Thọ

Betty bật mí các mẹo bảo quản và sử dụng chăn ga để giữ cho sản phẩm bền đẹp, kéo dài tuổi thọ giúp...

Bí Quyết Đi Vào Giấc Ngủ Nhanh Chỉ Trong 120 Giây

Bạn thường nằm trằn trọc khó đi vào giấc ngủ? Bạn càng tìm cách vào giấc ngủ nhanh, lại càng rơi vào...

Chất Liệu Lụa Tencel Là Gì? Tâm Điểm Với Những Đặc Tính Thú Vị

Ngành thời trang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu làm đẹp cho bản thân và đầu tư cho giấc ngủ c...

Kiến Thức Về Chất Liệu Vải SATIN

Chất liệu satin là loại vải mềm, bóng, thường được sử dụng trong những trang phục cầu kỳ. Từ thời xa...